Farnost se představuje

Římskokatolická farnost - děkanství Lanškroun leží v nejvýchodnějším, Ústeckoorlickém vikariátu Královéhradecké diecéze. Je jednou z jeho 51 farností. Jako městská farnost v aglomeraci s 10.000 obyvateli nabízí farníkům i veřejnosti komplexní duchovní servis. 

Nachází se v nejvýchodnější části Pardubického kraje. Církevně sousedí z východu a jihu s Olomouckou arcidiecézí, ze západu a severu s ostatními farnostmi ústeckoorlického vikariátu. Lanškrounský administrátor spravuje excurrendo 2 další farnosti a 3 venkovské kostely, do třetí farnosti dojíždí sloužit mše svaté.

           Podrobná mapa vikariátu UO


                 

Nejvýznamnějšími nemovitostmi, které patří farnosti, jsou děkanský kostel sv. Václava, kostel sv. Marie Magdaleny, hřbitovní kostel sv. Anny a budova děkanství

Naše kostely jsou místem oficiálního kultu Církve viditelným a organizovaným způsobem. Nejsou pro nás, lanškrounské farníky, historickými objekty a památkami, ale domy pro setkávání se s živým Bohem při bohoslužbách i mimo ně. Umožňují nám žít bohatý a vnitřně naplněný náboženský život.

Na území farnosti je umístěn Charitní domov pro řeholníky v Albrechticích (na Laudoně), spravovaný Kongregací Sester Nejsvětější Svátosti, a Rodinný dětský domov v sousední farnosti Žichlínek, nad nímž má lanškrounská farnost patronát.

 

Adresa: 

Římskokatolická farnost - děkanství Lanškroun,                     mapka (pro motorizované)

nám. Aloise Jiráska 2, 563 01 Lanškroun

tel.: 465 322 508

E-mail:  fara@ow.cz